CaroCare

CaroCare arbetar för att öka dina kunskaper inom följande tre områden: hälsa och sjukdom, medicinsk rätt och immunpsykiatri.

Till CaroCare har jag:

  • Tagit fram en färgprofil och valt ut lämpliga typsnitt
  • Tagit fram en logotyp med tillhörande ikon.
  • Tagit fram en hemsida som till våren kommer börja publicera information.
  • agerat bollplank i utvecklingen av konceptet

Besök CaroCares hemsida! Där kan du skriva upp dig så att du får information om när artiklar börjar publiceras.

Bild på dator och mobil som visar CaroCares hemsida