Integritetspolicy

I denna policyn går jag igenom och förklarar vad vi samlar in för uppgifter och varför. Jag går även igenom dian rättigheter och förklarar hur du kommer i kontakt med mig.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Detta kan bland annat vara vara en e-post eller en IP-adress. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa efter insamlandet.  Detta kan vara lagring, bearbetning och strukturering.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Libom Webblåda AB verksamhet är Lisa Boman personuppgiftsansvarig. Ni når mig på lisa@libom.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress, telefonnummer och e-post. Detta för att kunna komma i kontakt med dig samt kunna skicka fakturor.

När ni använder mitt kontaktformulär sparas namn och e-post. Detta för att jag ska kunna komma i kontakt med er.

När du registrerar dig för mitt nyhetsbrev lagras e-posten och namnet. E-posten lagras för att jag ska kunna skicka ut nyhetsbrev till dig och namnet sparas för att göra dessa mer personliga. 

Cookies

Vi använder cookies för att öka funktionliteten på hemsidan och för att kunna analysera. Läs mer om dess i vår cookienotis. Där hittar ni vilka cookies vi använder samt varför vi använder dem.

Personuppgiftsbiträden

Ibland är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Exempelvis olika IT-leverantörer för HR-system. De blir då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi anlitar bara som är föreneliga med de ändamål vi har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Lisa Boman på med nedanstående uppgifter, för att snabbast få återkoppling rekommenderas kontakt via mail.

Libom Webblåda AB
Org.nr: 559321-4645
lisa@libom.se
073-7038567

Postadress: Solskensgatan 8, 754 31 Uppsala
Besöksadress: Björkgatan 4, Uppsala

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy men du hittar alltid den senaste versionen här.

Senast reviderad 18 oktober 2023.