Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Libom Webblåda AB.

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och hur vi använder personuppgifter. Vi går även igenom dina rättigheter och vad du kan göra. Du kan alltid kontakta oss om du undrar något om hur vi behandlar personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som omfattar en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Detta omfattar även bilder och e-postadresser, inte bara namn och adress. Behandling av dessa omfattar allt som sker med dessa. Detta kan vara lagring, bearbetning och strukturering.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Libom Webblåda AB verksamhet är Lisa Boman personuppgiftsansvarig. Ni når henne på lisa@libom.se .

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress, telefonnummer och e-post. Detta för att kunna komma i kontakt med dig samt kunna skicka fakturor.

När ni använder vårt kontaktformulär sparas namn och e-post. Detta för att vi ska kunna komma i kontakt med er.

Personuppgiftsbiträden

Ibland är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Exempelvis olika IT-leverantörer för HR-system. De blir då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi anlitar bara som är föreneliga med de ändamål vi har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Lisa Boman på lisa@libom.se .

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy men du hittar alltid den senaste versionen här