SEO i Uppsala

Det finns många sätt att jobba med sökmotoroptimering, bland annat finns det off-page och on-page. Off-page innebär att man jobbar med länkar, sökmotorer gillar att en sida har länkar till sig. On-page innebär att man jobbar med den befintliga hemsidan för att den ska prestera så bra som möjligt, det är även här som vi kommer in och hjälper er!

Vilket behov har ni?

Se över nuvarande hemsida

SEO är ett löpande arbete och kan alltid förbättras, oavsett om man har små eller stora medel att jobba med. Jag hjälper till att hitta brister och möjligheter på er nuvarande hemsida. 

Hjälp vid framtagande av ny hemsida

Ska ni ta fram en ny hemsida? Genom att lägga upp en plan för SEO-arbetet redan i starten kan ni spara både tid och pengar.  

Lära oss om hur vi kan jobba med SEO

Vill ni lära er internt om hur ni själva kan jobba med er sökmotoroptimering? Jag hjälper er med internutbildning anpassad efter era förutsättningar och förkunskaper.

Förbättra E-handel

Behöver ni nå ut bättre med er e-handel? Jag hjälper er att se över och förbättra er sökmotoroptimering för er e-handel. 

vill du veta mer?

Alla hemsidor är olika bra optimerade för SEO och beroende på målet med optimeringen krävs det olika mycket arbete. Tveka inte att kontakta oss för att ta redo på hur vi kan hjälpa er med ert arbete.

Hur ser processen ut?

Det finns många sätt att jobba med sökmotoroptimering, bland annat finns det off-page och on-page. Off-page innebär att man jobbar med länkar, sökmotorer gillar att en sida har länkar till sig. On-page innebär att man jobbar med den befintliga hemsidan för att den ska prestera så bra som möjligt, det är även här som vi kommer in och hjälper er!

dialog med er

Vi börjar alltid med att ha en dialog mer er om vad ni vill uppnå med SEO-arbetet. Vi hjälper er även att hitta passande mål för et verksamhet.

åtgärder och analys

I nästa steg granskar vi hemsidan, tar fram relevanta sökord i en sökordsanalys och tar fram lämpliga åtgärder utifrån er hemsida. 

uppföljning

Vi håller löpande koll på de valda sökorden och statistik kring hemsidan. Vi bevakar även era konkurrenter för att se till ni kan konkurrera med dem.