Workshop

Innan ett arbete med en hemsida börjar är det bra att genomföra en workshop. Genom att börja processen mot en ny hemsida med en workshop får man en tydlig bild av hemsidans syfte och en tydligare bild av vad målgruppen är ute efter. Genom att ta tag i detta i början av projektet (och inte efter en lansering) kan man spara både tid och pengar. 

En workshop är ett bra tillfälle att samla ihop olika avdelningar för att få en mer givande dialog och för att komma fram till bättre slutsatser. Vissa på företaget har bäst koll på målgruppen och andra har bättre koll på företagets image, men alla har olika förkunskaper och synvinklar. Genom att tillsammans mötas i en workshop innan arbetet med en hemsida dras igång kan man gemensamt upptäcka nya behov och möjligheter för en hemsida!

Hur går det till?

Jag och någon/några från ert företag samlas under några timmar för att besvara några frågor. Jag fungerar som en moderator som ställer frågor och hjälper er att tänka i olika banor. Ni behöver inte förbereda något utan era kunskaper som ni redan besitter räcker. En workshop kan utformas på en olika sätt, beroende på vad man vill att den ska uppfylla och beroende på i vilket skede man utför den. Jag har några punkter jag tycker är centrala när man ska skapa en ny hemsida och som jag utgår ifrån:

1. Syfte – Vad är syftet med hemsidan?

Är syftet att sälja mer? Informera besökaren? Underlätta för besökare att ta kontakt med er? En hemsida kan ha flera syften, glöm inte bort dem när ni tar fram en ny hemsida.

2. Mottagaren – Vem riktar sig hemsidan till?

Det kan vara lätt att tänka hur man själv tycker att hemsidan ska vara men det viktigaste är att den passar den tänkta besökaren. Vem ska besöka hemsidan? Hur kan den byggas för att passa denna målgruppen?

3. Krav på hemsidan – Vilka funktioner ska den ha?

Om man redan i starten vet vilka funktioner hemsidan ska ha är det lättare att bygga den anpassat efter detta. Glömmer man bort detta i startstadiet är det lätt att hamna i att hemsidan aldrig blir klar för att det hela tiden tillkommer fler saker som kan vara ”bra att ha” på hemsidan. Detta kan bli kostsamt i längden och genom att ha det klart från början kan man spara pengar.