Varför är en workshop bra inför en ny hemsida?

Som beställare av en hemsida har man ofta en uppfattning om vad man vill ha. Ibland har man en färdig vision i huvudet med en färdig layout, ibland har man bara en punkt i huvudet som är jätteviktig medans resten glöms bort. Som webbdesigner eller UX-designer kanske man har en helt annan uppfattning om vad som är viktigast. Men som designer kan man inte heller allt. Genom att tillsammans mötas i en workshop innan arbetet med en hemsida dras igång kan man gemensamt upptäcka nya behov och möjligheter för en hemsida.

Vi har olika förkunskaper

Det fina med att samlas i en workshop när man har olika förkunskaper är att man får lättare att tänka utanför boxen. Eftersom att olika deltagare i workshopen har yrkesroller får man in olika tankesätt.

Jag gillar inte att tänka att det finns ett rätt sätt att göra saker. Frågar man mig om vad jag tycker om olika designer får man ofta svaret “det beror på”. Vem är besökaren? Vad är syftet med hemsidan? Hur ska hemsidan uppfattas? Hur ska avsändaren uppfattas? Beroende på vad man svarar på dessa punkter kommer svaret bli olika. Är målgruppen personer som söker hjälp med något kan det viktigaste vara att hemsidan är tydlig och lätt att hitta på, flashiga detaljer kan då bli störande. Men har du en landingssida som ska få en produkt att kännas ny och häftig lägger du förslagsvis mer fokus på att sidan ska upplevas modern och häftig.

Frågor att besvara

En workshop kan utformas på en mängd olika sätt, allt beroende på vad man vill att den ska uppfylla. Jag har dock några punkter jag tycker är centrala när man ska skapa en ny hemsida:

1. Syfte – Vad är syftet med hemsidan?

Är syftet att sälja mer? Informera besökaren? Underlätta för besökare att ta kontakt med er? En hemsida kan ha flera syften, glöm inte bort dem när ni tar fram en ny hemsida.

2. Mottagaren – Vem riktar sig hemsidan till?

Det kan vara lätt att tänka hur man själv tycker att hemsidan ska vara men det viktigaste är att den passar den tänkta besökaren. Vem ska besöka hemsidan? Hur kan den byggas för att passa denna målgruppen?

3. Krav på hemsidan – Vilka funktioner ska den ha?

Om man redan i starten vet vilka funktioner hemsidan ska ha är det lättare att bygga den anpassat efter detta. Glömmer man bort detta i startstadiet är det lätt att hamna i att hemsidan aldirg blir klar för att det hela tiden tillkommer fler saker som kan vara “bra att ha” på hemsidan. Detta kan bli kostsamt i längden och genom att ha det klart från början kan man spara pengar.

Vad tycker ni är viktigt att reda ut innan man påbörjar arbetet med en ny hemsida?