Varför är en workshop bra inför en ny hemsida?

Som beställare av en hemsida har man ofta en uppfattning om vad man vill ha. Ibland har man en färdig vision i huvudet med en färdig layout, ibland har man bara en punkt i huvudet som är jätteviktig medans resten glöms bort. Som webbdesigner eller UX-designer kanske man har en helt annan uppfattning om vad […]