Internlänkar för SEO och förbättrad användarvänlighet

Internlänkning innebär att skapa länkar som kopplar samman olika sidor på samma hemsida. Dessa länkar möjliggör navigering inom hemsidan naturligt, vilket i sin tur underlättar för besökare att flytta sig från en sida till en annan. I praktiken innebär detta att en sida på en hemsida innehåller länkar till andra sidor på samma hemsida. Dessa länkar är en del av hemsidans struktur och används för att organisera innehållet.

Det kan tex vara löpande i en text, i olika typer av boxar, knappar etc. Helt enkelt där du länkar internt till en annan sida på din hemsida!

Varför ska jag göra detta?

Internlänkningen hjälper sökmotorerna att förstå innehållet på hemsidan och de olika sidornas relation till varandra. Internlänkning gör det också lättare för besökaren att navigera sig runt vilket ger en bättre användarupplevelse.

Tänk på:

  • En internlänk ska helst innehålla beskrivande ord om undersidan (så skriv inte bara läs mer)
  • Lägg in det naturligt i dina texter där det passar. Tänk även att att göra det tydligt att det är länkar.
  • Ha gärna flera stycken per sida där det känns naturligt. Håll dock koll på att du inte har gamla länkar på sidan. 
  • Skapa gärna samlingsidor (exempelvis tjänster) som i sin tur länkar vidare till undersidor.

Internlänkars roll i SEO

Sökmotorernas förståelse: Internlänkar hjälper sökmotorer som Google att förstå strukturen på din hemsida. Genom att länka relevanta sidor med varandra kan du hjälpa sökmotorer att förstå vilket innehåll som är viktigt och hur det relaterar till annat innehåll på din hemsida.

Auktoritet: En välstrukturerad internlänkning kan fördela sidans auktoritet inom din hemsida. Det innebär att högt rankade sidor kan hjälpa till att lyfta andra mindre populära sidor genom att dela med sig av sin auktoritet via länkar.

Förbättrad indexering: Internlänkar underlättar för sökmotorernas att hitta och indexera sidor på din hemsida. Det ökar chanserna att ditt innehåll dyker upp i sökresultaten.

Användarvänlighet och Internlänkning

Navigations: För användare blir internlänkar ett enkelt sätt att navigera på din hemsida och hitta relaterat innehåll. Det förbättrar användarupplevelsen och kan leda till att de stannar kvar längre.

Innehållsvärde: Genom att skapa länkar till relaterat innehåll, ger du besökarna ett mervärde och fördjupar deras förståelse av ämnet.

Tillgänglighet: Internlänkar hjälper till att göra din hemsida mer tillgänglig, vilket är särskilt viktigt för användare med särskilda behov, som till exempel de som använder skärmläsare.

Försök se till att skapa internlänkar när du skapar nytt innehåll. Ett enkelt men effektivt sätt att jobba med sökmotoroptimering.